Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

Xu hướng giày cao gót đang hạ nhiệt, các cô gái trẻ cưng chiều đôi bàn chân hơn với giày bệt, thể thao, đế xuồng. Sàn diễn tràn ngập những đôi giày sandal, oxford và thậm chí là dép xẹp. Có thể hầu hết phái đẹp đã mất gần hết kiên nhẫn và sức chịu đựng để bước trên đôi giày gót nhọn suốt ngày dài – kể cả Victoria Beckham.
25 Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015
25a Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25b Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25c Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25d Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25e Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25f Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25g Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25h Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25i Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25k Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25l Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25m Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25n Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25o Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25p Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

25q Đã mắt với bữa tiệc giày tại tuần lễ thời trang New York 2015

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>